Disclaimer

Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van de Stichting Kip.Kiplekker, kan de Stichting niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website van Kip.Kiplekker, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen van de website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming.