Kip.Kiplekker

Deel 5: Dierenwelzijn

1.
Wie controleert regelmatig de gezondheid van de kippen?

 • de vrouw van de pluimveehouder
 • de pluimveehouder samen met de dierenarts
 • niemand

2.
Bij welke houderijvormen krijgen de kippen strobalen in de stal?

 • bij scharrel- en gangbare kippen
 • bij scharrel- en biologische kippen
 • bij gangbare- en biologische kippen

3.
Waarom wordt een kippenstal altijd lekker warm gehouden?

 • omdat het strooisel in de stal anders te hard wordt voor de kippen
 • omdat anders het drinkwater te koud is voor de kippen
 • omdat een kuiken zich de eerste dagen nog niet zelf op temperatuur kan houden

4.
In welke houderijsystemen kunnen de kippen ook buiten scharrelen?

 • in houderijsystemen met gangbare kippen
 • in houderijsystemen met vrije uitloop voor scharrelkippen en biologische kippen
 • in geen een houderijsysteem

5.
Wat is belangrijk voor een goede verzorging van vleeskippen?

 • de juiste temperatuur, het juiste voer en voldoende water
 • goede muziek in de stal en veel frisse lucht
 • voldoende speelgoed waarmee ze kunnen spelen