Kip.Kiplekker

Deel 4: Duurzaam

1.
Wat betekent duurzaamheid?

 • dat we rekening houden met mens, dier en milieu, ook voor de toekomst
 • dat er geprobeerd wordt niet te veel dure producten te maken
 • dat bedrijven zo goedkoop mogelijk moeten werken

2.
Wat kan de pluimveehouder doen aan duurzaamheid?

 • zorgen dat zijn kippenstal goed bereikbaar is
 • zorgen voor gezonde kippen, verantwoord voer en het hergebruik van kippenmest
 • de kippenstal een keer goed in de verf zetten

3.
Waar kan kippenmest voor gebruikt worden?

 • voor stroom in huizen
 • als mest voor planten
 • voor het maken van bakstenen

4.
Wat kan een pluimveehouder doen voor een beter milieu?

 • de verwarming in de stal zo hoog mogelijk zetten
 • de kippenmest in een afvalbak gooien
 • de stallen zo energiezuinig mogelijk verwarmen

5.
Wat gebruiken steeds meer pluimveehouders om energie voor de stal mee op te wekken?

 • batterijen
 • zonnepanelen en windmolens
 • accu's