Kip.Kiplekker

KIP bij de boer | duurzaam

duurzaam

De Nederlandse pluimveesector legt de ‘groene’ lat hoog als het gaat om een klimaatvriendelijke en energie-efficiënte aanpak. Zo verwarmen en ventileren de vleeskuikenhouders hun stallen niet alleen energiezuinig, zij investeren ook in windenergie of in het plaatsen van zonnepanelen. De inspanningen voor een verantwoord hergebruik van mest nemen toe, evenals de investeringen in milieubewuste technieken.

Ook de zorg voor het dierenwelzijn wordt gezien als een onderdeel van duurzaam ondernemen. Dierenwelzijn begint met de zorg voor gezonde dieren. Goed bedrijfsmanagement binnen een pluimveehouderij is daarom belangrijk: hygiëne, verantwoord voer en voldoende water zijn essentieel voor een goede gezondheid. Daarnaast is het type huisvesting van invloed; de wijze waarop de dieren gehouden worden in de stal. Voor de inrichting van de stallen – het aantal kippen per vierkante meter, de hoeveelheid licht en ventilatie – heeft ons land strenge wetgeving ontwikkeld. Kortom, de kip is groener dan je denkt! In dit artikel lees je mee over de onderwerpen waar de pluimveehouder zich mee bezighoudt.