Kip.Kiplekker

KIP bij de boer | soorten stallen

soorten stallen

In Nederland kennen we verschillende soorten stallen voor de: gangbare vleeskip, scharrel vleeskip en de biologische vleeskip. Elk met hun eigen kenmerken zoals in het schema hieronder te zien is. De verschillende soorten stallen noemen we huisvestingssystemen. Het verschil zit onder andere in de leefruimte per kip, de slachtleeftijd én het voer dat de dieren krijgen.

De verschillende huisvestingsconcepten zijn: gangbare pluimveehouderij, scharrel pluimveehouderij, biologische pluimveehouderij.

Schema Houderijen