Kip.Kiplekker

KIP in de keten | milieu

milieu

Pluimveehouders houden hun kippen zoveel mogelijk op een klimaatvriendelijke en energie-efficiënte wijze. Zo dragen ze hun steentje bij aan een duurzaam, economisch gezond én leefbaar platteland. Zij verwarmen hun stallen zo energiezuinig mogelijk en spannen zich in voor een verantwoord hergebruik van mest. Pluimveemest wordt grotendeels gebruikt als meststof in de akkerbouw of als grondstof voor de champignonteelt. Daarbij komt nog dat pluimveevlees van alle soorten vlees het minst belastend voor het milieu is met een lage CO₂-uitstoot. De Nederlandse pluimveehouderij heeft grote stappen gezet in de beheersing van fosfaat- en ammoniakuitstoot en duurzame mestverwerking. De sector is daarmee de problemen met mest en ammoniak in technische zin de baas.

Op weg naar een groene sector wordt er steeds meer gebruik gemaakt van schone energiebronnen zoals zonne- en windenergie. De pluimveesector investeert in milieubewuster produceren, in het belang van een duurzame toekomst.