Kip.Kiplekker

soorten stallen | gangbaar

gangbaar

Kippen die in een gangbare stal worden gehouden leven in een stal met strooisel. Het klimaat in de stal wordt goed gecontroleerd en aangepast aan de behoeften van de kippen. Ook de lucht wordt gereinigd van stofdeeltjes. De kuikens komen op het bedrijf als ze één dag oud zijn. Ze blijven ongeveer zes weken op de boerderij en kunnen de hele dag eten en water drinken. De boer loopt meerdere keren per dag door de stal om te kijken of alles goed gaat met de dieren.

Er wordt goed gelet op hygiëne en in de gaten gehouden of de dieren gezond opgroeien. Gezonde dieren voelen zich beter. Er zijn ook andere factoren die het welzijn van de dieren bevorderen. In Nederland en Europa gelden algemene regels voor de bescherming van landbouwhuisdieren. De Nederlandse pluimveesector heeft daarbij nog eigen, extra welzijnsregels.

Veel kip uit de gangbare houderij wordt geëxporteerd naar dichtbij gelegen EU-landen.
Er is een grote buitenlandse vraag naar Nederlands kippenvlees. Op gangbare bedrijven bestaat het menu van de kippen voornamelijk uit granen, soja en vetten. Om vleeskuikens goed te laten groeien en gezond te houden, bevat de voeding alle noodzakelijke stoffen zoals eiwit, vitamines en mineralen. Voor het gebruik van diergeneesmiddelen gelden strenge regels, waarbij het uitgangspunt is dat dit alleen gebeurt bij noodzaak.